VÁNOČNÍ ZÁVOD

Podmínky platí od 26. prosince 2007

Vánoční závod pořádá RK OK1KHK vždy 26.prosince ve dvou etapách: 1. etapa: 8:00 - 11:00 UTC 2. etapa: 12:00 - 15:00 UTC Závodí se v pásmu 144 MHz CW, SSB a FM. Výzva do závodu : "CQ TEST" / "Výzva vánoční závod". Závodní kód : RS/RST, pořadové číslo QSO a LOC (např.: 59 001 JO70WE). V obou etapách pořadová čísla spojení pokračují průběžně (druhá etapa tedy nezačíná číslem QSO 001-pokud jste se zúčastnili 1. etapy). V každé etapě je možno navázat se stanicemi jen jedno QSO bez ohledu na druh provozu (tedy se stanicí je možno QSO opakovat v druhé etapě). Soutěžící stanice musí závod absolvovat v obou etapách ze stejného QTH. Bodování: za 1km překlenuté vzdálenosti =1 bod, za QSO ve vlastním LOC=1 bod. Závod je vypsán pro kategorii SINGLE a MULTI pro stanice OK/OM. Výsledkové listiny pro obě kategorie budou vytvořeny společně pro OK/OM. QSO s ostatními zahraničními stanicemi do závodu se počítají, pokud tyto předávají předepsaný kód. Logy zahraničních stanic budou použity pro kontrolu. Není možné využívat využívat DX cluster, chat ON4KST a pod. Rovněž neplatí QSO přes převaděče. Deníky ve formátu *.EDI do 10 dnů pošlete: On-line: http://vanocnizavod.nagano.cz/ , konkrétně zde. e-mailem: ok1ia@seznam.cz PR: ok1ia@nagano.cz poštou: Jan Moskovský OK1IA, Čajkovského 923/62, 500 09 Hradec Králové Průběžné výsledky jsou na http://vanocnizavod.nagano.cz/, konkrétně zde. Stanice, která pošle deník psaný ručně nebo na mechanickém psacím stroji, nemusí vypočítávat body. Takovéto deníky budou pořadatelem přepsány do digitální podoby a zařazeny k hodnocení. Deníky vytištěné z počítače a v jiných formátech, budou použity jen pro kontrolu (CHECK). Do formátu EDI pište všechny údaje, jak Vám je program nabízí, včetně poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla. Kategorie pište Single nebo Multi, ne I. nebo II. atd.! Rozhodnutí pořadatele ve sporných případech je konečné. Pro Vánoční závod se dá použít i oblíbený soutěžní deník LOCATOR 12.29 od Jardy OK1DUO, který "umí" dvouetapový Vánoční závod. Taktéž závodní Log „VUSC“ umí dvě etapy. Je od Ládi OK1DIX. Deníky si můžete stáhnout zde: http://vanocnizavod.nagano.cz/ - zde najdete i veškeré informace o tomto závodě. Za RK OK1KHK, hlavní rozhodčí OK1IA. ----------------------------------- Závodní deníky je možné stáhnout také zde: LOCATOR: http://ok1duo.nagano.cz/util/loc1229.exe, http://www.ok1vei.com/files/loc1229.exe, manuál: http://ok1duo.nagano.cz/util/atalanta_locator_manual.pdf http://www.ok1vei.com/files/atalanta_locator_manual.pdf, http://www.ok1vei.com/files/atalanta_locator_manual.doc. VUSC: http://www.ok2kkw.com/programs_cz.htm, konkrétně: http://www.ok2kkw.com/vusc4win_cz.htm. Poslední úpravy 29.12.2012


Home    Go back

NAVRCHOLU.cz