Závod mládeže na VKV

Podmínky platí od roku 2019

Závod mládeže je vnitrostátním závodem, do vyhodnocení výsledků budou, ale započítávána spojení se všemi účastníky i nesoutěžícími stanicemi včetně zahraničních stanic. Závod se koná v neděli první celý víkend v srpnu od 07:00 do 13:00 hodin UTC. 1. V závodě jsou vyhlášeny tyto kategorie: - Single op . 144MHz 10W - Multi op . 144MHz 10W 2. V kategorii Single op. budou hodnoceni držitelé individuálního oprávnění, kterým v den konání závodu ještě není 18 a více let a při celkovém výkonu použitého vysílače maximálně 10W . 3. V kategorii Multi op. budou hodnoceny klubové stanice obsluhované výhrad- ně operátory, kterým v den konání závodu ještě není 18 a více let a při celkovém výkonu použitého vysílače maximálně 10W . 4. Součástí deníku ze závodu musí být jméno, příjmení a datum narození operátora. 5. U klubových stanic - v kategorii Multi. musí být uvedena značka a jméno operátora, provádějícího dozor ve smyslu vyhlášky č. 156/2005Sb a jméno, příjmení a datum narození všech zúčastněných operátoru 6. Závodí se z libovolného stanoviště a s libovolným napájením zařízení. 7. Kód : předává se kód složený z RS nebo RST, pořadového čísla spojení počínaje číslem 001 a WW lokátoru. Soutěžícím se do závodu počítají spojení se stanicemi, které nesoutěží a nepředávají číslo spojení. V tako- vém případě zapíše soutěžící stanice do deníku číslo spojení 999. S každou stanicí lze do závodu započítat jen jedno platné spojení. 8. Pro závod dále platí relevantní ustanovení ''Všeobecných podmínek pro závody na VKV''. ----------------------------------- Poslední úpravy 2.1.2019


Home    Go back

NAVRCHOLU.cz