DIG QSO PARTY CW    V sobotu a v neděli 2. víkend v dubnu, tj. 13. a 14. dubna 2013, probíhá DIG QSO Party na telegrafu. Závodu se mohou zúčastnit všichni radioamatéři, včetně posluchačů. Závod je v sobotu od 12:00 do 17:00 UT v pásmech 14, 21 a 28 MHz a v neděli od 07:00 do 09:00 UT na 3,5 MHz a od 09:00 do 11:00 UT na 7 MHz. V souladu s doporučením IARU se závod odbývá na těchto kmitočtech:

   3,510 - 3,560 MHz
   7,000 - 7,035 MHz
   14,000 - 14,060 MHz
   21,000 - 21,150 MHz
   28,000 - 28,190 MHz

    Během závodu je předáván kód sestávající se z RST a DIG čísla. Nečlenové dávají pouze report. S každou stanicí může být na každém pásmu pracováno pouze jednou. Výzva je CQ DIG. Spojení se členem DIG platí 10 bodů, spojení s nečlenem 1 bod. Násobičem je každý DIG člen, průběžně očíslovaný - pouze 1 x za závod a bez ohledu na pásmo. Druhý násobič je každá zem na každém pásmu zvlášť. Výsledek obdržíme součtem bodů, vynásobený součtem násobičů (počet různých DIG členů + počet DXCC zemí ze všech pásem). Posluchači si počítají za každé odposlechnuté spojení mezi DIG členy 10 bodů, za spojení člena s nečlenem 1 bod. Násobiče si započítávají stejně jako vysílači. Každá stanice v posluchačském deníku ze závodu se smí jako protistanice objevit na každém pásmu maximálně 10x.
    Vítěz obdrží gravírovanýpohár. Stanice do 10.místa obdrží diplom a ostatní zúčastněné stanice upomínkový QSL se značkou, počtem bodů a umístěním. Při účasti minimálně 10 XYL/YL obdrží první z nich rovněž plaketu, stejně tak jako první stanice z jednotlivých zemí, při účasti alespoň 10 hodnocených stanic z této země. Deníky lze posílat na běžných formulářích soutěžního deníku, nejpozději do 20.května na adresu OK1AR. Ten vyhodnotí deníky v rámci republiky a odešle je pořadateli závodu. Deník lze na OK1AR zaslat i pomocí paket radia.

Zdeněk Říha OK1AR, Partyzánská 94, 441 01 Podbořany
E-MAIL: ok1ar@seznam.cz
PR: OK1AR @ OK0PKL.#BOH.CZE.EUPoslední aktualizace: 3.3.2013 [CNW:Counter]