English   

Flora & Fauna  -  Česká Republika

Krkonošský národní park  -  OKFF-002


Seznam území OKFF    Diplom OKFF    OKFF - moje aktivace


    Krkonoše – ostrov tundry uprostřed Evropy – jsou unikátní mozaikou horských ekosystémů. Svahy hor osídlují horské lesy a louky, horní partie plochých hřebenů porůstá borovice kleč, alpínské trávníky a rašelinná společenstva. Druhově bohaté jsou také karové oblasti, vzniklé působením ledovců v minulosti. Pro tuto výjimečnost a krajinnou hodnotu byly v roce 1963 vyhlášeny národním parkem. Správou území je pověřena Správa Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí. Více na http://www.krnap.cz/ .

 

Krkonošský národní park
Krkonošský národní park.

 

Mapa NP a CHKO - NP Krkonoše
Mapa NP a CHKO v ČR - NP Krkonoše.

 

Mapa NP Krkonoše
Mapa Krkonošského národního parku.

 Zpět    nahoru    Domu

CNW Counter - OK1VEI - NP Krkonoše - OKFF-002 od 15.6.2013 [CNW:Counter]