English   

Flora & Fauna  -  Česká Republika

NPR Drbákov - Albertovy skály  -  OKFF-071


Seznam území OKFF    Diplom OKFF    OKFF - moje aktivace


    Základní údaje:  Výměra: 64,3 ha.  Vyhlášeno: v roce 2008.

    První chráněné území, vyhlášené k 31. prosinci 1933, leželo na strmém svahu vrchu Drbákova (490 m n. m.) a bylo pojmenováno Drbákovské tisy. Od 26. ledna 1978 byla k Drbákovu připojena oblast Albertových skal (někdy nazývány jako Bílé skály). Od 1. dubna 2008 je platná vyhláška 72/2008 Sb., která vyhlásila území nově jako národní přírodní rezervaci.

    Území se nachází ve středním Povltaví na pravém břehu říčního údolí u smilovického meandru, mezi vyústěním údolí u Obozu a vyústěním údolí u rekreační lokality Častoboř. Zahrnuje lokality „Tisová“ (severní svah Drbákova), „Bílé skály“ a „Farský les u Častoboře“. Předmětem ochrany jsou přírodě blízká lesní společenstva, zejména suťové lesy s hojným tisem červeným, a společenstva skal a skalních stepí s vzácnými teplomilnými druhy rostlin i živočichů.

    Více na cittadella.cz a cs.wikipedia.org.NNR Drbákov - Albertovy skály - OKFF-071
OKFF-071  NNR Drbákov-Albertovy skály.

 

Mapa NP, CHKO a NPR - NPR Drbákov - Albertovy skály
Mapa NP, CHKO a NPR v ČR - OKFF-071 NPR Drbákov - Albertovy skály.

 

OKFF-071 NPR Drbákov - Albertovy skály
OKFF-071 NPR Drbákov - Albertovy skály

 Zpět    nahoru    Domu

CNW Counter - OK1VEI - NPR Drbákov - Albertovy skály - OKFF-071 od 16.11.2013 [CNW:Counter]