English   

Flora & Fauna  -  Česká Republika

NPR Libický luh  -  OKFF-095


Seznam území OKFF    Diplom OKFF    OKFF - moje aktivace


    Základní údaje:  Výměra: 406,8988 ha.  Nadmořská výška: 189 – 192 m.   Vyhlášeno: v roce 1985.

    Důvody ochrany a péče:
Největší komplex úvalového lužního lesa v Čechách s řadou přirozených lesních společenstev vyvinutých v závislosti na hloubce hladiny podzemní vody a periodicitě záplav, s tekoucí i stojatou vodou četných tůní v různém stupni zazemňovacího procesu od otevřené vodní hladiny po mokřadní olšiny a s druhově bohatými hygrofilními a mezofilními polabskými loukami a na tato společenstva vázané ohrožené druhy rostlin a živočichů - více zde »Mapa NP, CHKO a NPR - NPR Libický luh
Mapa NP, CHKO a NPR v ČR - OKFF-095 NPR Libický luh.

 

OKFF-095 NPR Libický luh
OKFF-095 NPR Libický luh

 

Zdroj:   www.ochranaprirody.cz a http://www.cittadella.cz .Zpět    nahoru    Domu

CNW Counter - OK1VEI - NPR Libický luh - OKFF-095 od 25.8.2013 [CNW:Counter]