English   

Flora & Fauna  -  Česká Republika

NPR Polabská černava  -  OKFF-108


Seznam území OKFF    Diplom OKFF    OKFF - moje aktivace


    Základní údaje:  Výměra: 7,7 ha.  Vyhlášeno: v roce 1946.

    Charakteristika území
Polabská černava se rozkládá na zbytku mohutného slatinného ložiska na západním okraji obce Mělnická Vrutice v údolní nivě Pšovky. Profil slatiny je silně zvodnělý s hladinou podzemní vody 50 – 60 cm pod povrchem. Území je syceno vodou z Pšovky a z pramenů ležících mimo území NPR

    Důvody ochrany a péče
Jedná se o dochovaný komplex typických slatinných luk Polabí, tzv. černav, s částečně reliktními lučními a mokřadními společenstvy - zejména různých typů vápnitých slatinišť a střídavě vlhkých bezkolencových luk, na něž je vázána řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů

    Více na: ochranaprirody.cz , cittadella.cz a cs.wikipedia.org.Mapa NP, CHKO a NPR - NPR Polabská černava
Mapa NP, CHKO a NPR v ČR - OKFF-108 NPR Polabská černava.

 

OKFF-108 NPR Polabská černava
OKFF-108 NPR Polabská černava

 Zpět    nahoru    Domu

CNW Counter - OK1VEI - NPR Polabská černava - OKFF-108 od 29.10.2013 [CNW:Counter]