English   


Flora & Fauna  -  Česká Republika

This page is under construction

OKFF - seznam území    Web OKFF

Diplom "OK Flora a Fauna"


Diplom OKFF vydávaný českou sekcí WWFF
Bronzový diplom "OK Flora a Fauna"

Diplom OKFF vydávaný českou sekcí WWFF Diplom OKFF vydávaný českou sekcí WWFF
Stříbrný a zlatý diplom "OK Flora a Fauna"

Česká sekce programu WWFF – World Wide Flora and Fauna, vyhlašuje Diplom OK Flora a Fauna.

Diplom je vydáván pro všechny licencované radioamatéry a posluchače za splnění následujících podmínek:

Pro diplom platí spojení v od 1.1.2009.

Diplom je k dispozici v těchto třídách:


Diplom OKFF OK/EU Lovci DX Lovci Aktivátoři
Bronzový 10 oblastí 5 oblastí 10 oblastí
Stříbrný 30 oblastí 10 oblastí 20 oblastí
Zlatý 50 oblastí 20 oblastí 30 oblastí
Platinový 3. třída 100 oblastí 50 oblastí 50 oblastí
Platinový 2. třída 300 oblastí 100 oblastí 100 oblastí
Platinový 1. třída 500 oblastí 300 oblastí 300 oblastí


Žadatel musí prokázat uskutečněné spojení ze stanicemi vysílající ze schválených OKFF oblastí, publikované v seznamu platných oblastí v době uskutečněných spojení. Stačí zaslat elektronicky výpis z logu na diplomového manažera (viz. Kontakty), nebo požádat o vydání prostřednictvím LogSearch. QSL nejsou vyžadovány.

Spojení uskutečněné přes pozemní převaděč (FM, packet radio) nelze do žádosti zahrnout.

Pokud žadatel výslovně uvede požadavek na vydání diplomu pouze jedním druhem provozu (CW, SSB, Digital atd.) bude mu taková verze diplomu vydána.

Vydání elektronické varianty diplomu ve formátu PDF je ZDARMA.

14. února 2013, aktualizováno 6.2.2014.


OKFF - moje aktivace

WWFF - základní informace

Základní informace o programu WWFF najdete na stránkách OKFF zde.  Z nich jsem vybral podmínky pro aktivátory. Elektronické ADIF logy z aktivací posílejte na adresu OK1IN - ok1in. Doporučuji přiložit nějaký "doklad" (např. fotku "z místa činu" atp.), že jste skutečně v dané OKFF oblasti byli.

6. Aktivace WWFF oblasti

Slovo "aktivace" je třeba chápat jako "aktivaci jedné WWFF oblasti".

6.1 Globální pravidla se týkají aktivací, platící pro země bez národních Fauna Flora organizací. V zemích s národní WWFF organizací jsou aktivace prováděny souladu s národními pravidly, která mají prioritou před všemi ostatními pravidly.

6.2 Při práci v chráněné oblasti uvedené v seznamu programu WWFF, musí být všechna zařízení (antény, vysílač, napájení atp.) v rámci hranice deklarovaného území. Aktivátoři musí být plně v souladu s požadavky správy a pravidly chování pro tuto chráněnou oblast.

6.3 Aktivita je povoleno pouze na základě identifikátoru - WWFF reference. Není dovoleno pracovat při aktivaci území podle identifikátorů dvou nebo více chráněných území najednou. Po splnění podmínky 2 hodinové aktivace jedné oblasti, lze následně po dobu dalších 2 hodin aktivovat jinou referenci, i když je ve stejné lokaci - překrývající se území chráněných oblastí.

6.4 V případě, kdy je QTH aktivátora současně také v jiné, větší WWFF oblasti, je doporučeno aktivovat jako první menší oblast WWFF.

6.5.1 Všechny QSO z dané oblasti jsou platné pro lovce, bez ohledu na počet QSO během aktivace.

6.5.2 Pro platnou aktivaci nové WWFF oblasti, musí aktivátor provést minimálně 44 QSO s různými volacími znaky lovců - teprve poté je aktivace platná i pro aktivátora.

6.6 V případě aktivace s klubovou nebo příležitnostní CALL, vlastník CALL získá body pro oblasti, které se aktivuje.

6.7 Při aktivaci oblasti jednou skupinou a použití různých osobních CALL, lze každou použitou CALL počítat jako téhož jedince - hromadná aktivace oblasti.

6.8 Při postupné aktivaci několika WWFF oblastí pod jednou CALL, smí být aktivována další oblast nejdříve za 2 hodiny po zahájení činnosti v předchozí WWFF oblasti.

6.9 Každá aktivace musí mít délku minimálně 2 hodiny.

6.10 Při aktivaci mořských parků a prostor, kde bezpečnostní zóna je jen přirozená vodní plocha, musí všechna zařízení být na palubě lodi nebo na pobřežní oblasti, která se nachází do100 metrůod okraje chráněné vodní plochy.

6.11 "/ AM" činnost na palubě jakéhokoli letadla (letounu, vrtulníku, padáku, kluzák, balónu atd.), který se nachází nad chráněnou krajinnou oblastí není povolen v rámci WWFF.


L i n k y :

  OK FF - Flora & Fauna - Česká Republika.
  WWFF DX Cluster - na hamspots.net .
  WWFF - World Wide Flora & Fauna in amateur radio.
  WWFF Log Search - vyhledávání v denících.


Zpět    nahoru    Domu

CNW Counter - OK1VEI - Flora & Fauna Czech republic - OKFF od 8.8.2012 Poslední aktualizace 11.2.2014 [CNW:Counter]