Zimní QRP závod na VKV 2009
             RESULTS:
 
 Kategorie 144 MHz
Nr. Call  QSO Dekl. Points LOC  Asl. ODX   QRB PA ANT
--------------------------------------------------------------------
 1. OK1DOL  68  9416  9416 JN69NX 720 PA0PVW  561 10 10el DK7ZB
 2. OK2M   49  8739  8739 JN69UN 670 PA0PVW  619 10 18el M2
 3. OK4DX  57  8381  7831 JN69SC 1175 IK2JNX  571 10 10Y
 4. OK1LX  58  7178  7048 JO60HA 983 PA0PVW  528 10 F9FT
 5. OK1MCS  50  6251  6251 JN69PD 1295 DD0VD/P 281 5 4el Logper
 6. OK1ZDA  43  4727  4727 JO60MB 713 OK2FUG  395 10 2x6el DK7ZB
 7. OK1UGI  39  4418  4418 JN69QV 513 DO1DEL/P 391 10 9el DK7ZB
 8. OK1KCI  42  4252  4252 JO80GF 991 OK1MCS  264 5 4Y
 9. OK1KWF  35  3936  3936 JO80BN 603 DK0KC  333 10 DK7ZB
10. OK1NOR  33  3874  3874 JO70QR 850 OK1CRM  225 10 7el DK7ZB
11. OK1FEN/P 29  3812  3812 JO70UQ 1363 OK1MCS  244 5 4Y
12. OK1VOF  37  3709  3534 JN89FV 600 DL0KC  359 5 7Y
13. OK1DOM/P 26  3331  3331 JO60UE 525 DJ7GL/P 432 10 WH59
14. OK1CRM  31  3310  3310 JN69LK 565 DG3FCT/P 313 10 5Y
15. OK2PPK  22  3298  3298 JN89GH 562 OK1ZDA  266 5 5el DK7ZB
16. OK1DRX  26  2263  2263 JN79DW 400 OK1KCI  164 10 7el DK7ZB
17. OK1NF/P 27  2110  2110 JN69OU 512 OK1KCI  242 5 4Y
18. OK1ZAJ  31  2028  2028 JN69JJ 1042 DB1NR  171 5 L/4
19. OK2TX  16  1996  1996 JN89UD 495 OK1ZDA  352 10 12Y+6Y
20. OM4TC  17  1960  1960 JN88WV 700 OK1DOL  364 10 5el Logper
21. OK1AIN  18  1593  1555 JN79GS 536 OK1KWF  143 5 5el DK7ZB
22. OK1OHK  17  1029  1029 JO80BE 400 SO9A   181 5 12Y
23. OK1CJH  13  930  930 JO80FE 649 OK4DX  243 10 4Y
24. OK2ER  12  833  833 JN99AT 420 OK1KWF  160 5 OK1KRC
25. OM3RAL  9  801  801 JN98LR 1232 OK2PPK  188 5 OK1KRC
26. OK9SDI  6  397  397 JO60KI 1023 OK1ZAJ  107 5 L/4
27. OK1LV  10  459  308 JN69QS 340 OK4DX/P  76 5 OK1KRC
28. OK1VLG  3  146  146 JO70WI 265 OK1VOF  66 10 J
29. OK4NCA  4  145  145 JN99DR   OM4TC   97 10 Quad
 
 Kategorie 432 MHz
Nr. Call  QSO Dekl. Points LOC  Asl. ODX   QRB PA ANT
--------------------------------------------------------------------
 1. OK1NOR  27  2798  2798 JO70QR 850 OK1ZDA  182 10 19el Flexa
 2. OK1DOL  23  2718  2718 JN69NX 720 9A2SB  640 10 2x21el DL6WU
 3. OK1KCI  25  2068  2068 JO80GF 991 OK1UGI  230 5 6Y
 4. OK1VOF  20  1588  1588 JN89FV 600 SO9A   156 5 14Y
 5. OK1ZDA  16  1584  1584 JO60MB 1584 SO9A   400 10 2x12el DK7ZB
 6. OK1AIN  15  1520  1520 JN79GS 536 OK1KCI  152 1 10el DK7ZB
 7. OK1UGI  16  1442  1442 JN69QV 513 SO9A   377 10 9el DK7ZB
 8. OK2PPK  10  1142  1142 JN89GH 562 SQ6F   198 5 9el DK7ZB
 9. OK1CJH  17  1108  1108 JO80FE 649 OK1DRX  158 10 6Y
10. OK1KWF  17  1144  1062 JO80BN 603 OK1AIN  143 10 DK7ZB
11. OK1DOM/P 12  1025  1025 JO60UE 525 SO9A   352 10 WH59
12. OK1IUO  5  897  897 JN89FV 600 OK1DOL  239 5 14Y
13. OK2TX   6  719  719 JN89UD 495 OE3GWC  182 10 12Y + 6Y
14. OK1DRX  7  477  477 JN79DW 400 OK1CJH  158 10 15Y
15. OK2ER   9  433  433 JN99AT 420 OK1KCI  117 5 TV LP
16. OM3RAL  2  329  329 JN98LR 1232 OE3GWC  226 5 7Y
17. OK1VLG  5  158  158 JO70WI 265 OK1KCI  50
18. OK4NCA  5  119  119 JN99DR   SO9A   60 10 Quad
19. OK1ZAJ  4   82   82 JN69JJ 1042 DC9RD   38 5 5/8
20. OK1OHK  2   73   73 JO80BE 400 OK1KWF  42 5 10Y
 
 Kategorie All
Nr. Call  144MHz 432MHz Points
--------------------------------
 1. OK1DOL  9416  2718  12134
 2. OK2M   8739   0  8739
 3. OK4DX  7831   0  7831
 4. OK1LX  7048   0  7048
 5. OK1UGI  5560  1142  6702
 6. OK1NOR  3874  2798  6672
 7. OK1KCI  4252  2068  6320
 8. OK1ZDA  4727  1584  6311
 9. OK1MCS  6251   0  6251
10. OK1VOF  3534  1588  5122
11. OK1KWF  3936  1062  4998
12. OK2PPK  3298  1142  4440
13. OK1DOM/P 3331  1025  4356
14. OK1FEN/P 3812   0  3812
15. OK1CRM  3310   0  3310
16. OK1AIN  1555  1520  3075
17. OK1DRX  2263  477  2740
18. OK2TX  1996  719  2715
19. OK1NF/P 2110   0  2110
20. OK1ZAJ  2028   82  2110
21. OK1CJH  930  1108  2038
22. OM4TC  1960   0  1960
23. OM3RAL  1130  329  1459
24. OK2ER   833  433  1266
25. OK1OHK  1129   73  1202
26. OK1IUO   0  897   897
27. OK9SDI  397   0   397
28. OK1LV   398   0   308
29. OK1VLG  146  158   304
30. OK4NCA  145  119   264


Komentář vyhodnocovatele:

Deníky pro kontrolu: OK1ES, OK1DDV/P, OK1DEU, OK1DIX, OK1KHL, OK1MWW,
OK1VPZ, OK1VSL, OK1WGW, OK1XFJ/P, OK2FUG, OK2KQQ. Pro kontrolu byl
použit rovněž deník OM6JO pro pozdní odeslání.

Děkuji všem, co se zúčastnili závodu a poslali deník alespoň pro
kontrolu. Jsem nadšený z těch, které neodradila nepřízeň počasí a 
zazávodili si.

Mirek OK1DOMZpracoval OK1VEI.

NAVRCHOLU.cz