Zimní QRP závod na VKV 2010
             RESULTS:
 
 Kategorie 144 MHz
Nr. CALL    QSO Claimed Wrong Points  % LOC  Asl. ODX	  QRB POW Ant
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. OK1KUO   68  9189  277  8912 3,1 JO80FF 1038 DG3FCT  502 10 7Y
 2. OK4DX	64  8840  111  8729 1,3 JN69SC 1040 OK2TX  304 10 10Y
 3. OK1KCI	65  8063      8063 0,0 JO80EH 1115 OM5LD  254  5 7el DK7ZB
 4. OK2TX	46  7997  151  7846 1,9 JN89UD 496 IQ3AZ  505  8 7Y + 14Y
 5. OK1ES/QRP	57  7081	   7081 0,0 JO60RC 390 OM5LD  388  7 2x 7Y
 6. OK1MCS	45  7053  135  6918 2,0 JN69JW 732 I4BME  617 10 13el DL6WU
 7. OK1COM	59  6731  404  6327 6,4 JO70SS 1505 OK2TX  238  2 2el LPDA
 8. OK1FEN	54  5904   14  5890 0,2 JO70UQ 1367 OK4DX  235  5 6Y
 9. OK1AIN	56  5754	   5754 0,0 JN79IP 688 DH1GAP/P 481  5 8Y DK7ZB
10. OK1IEC	46  5697  220  5477 4,0 JO60UQ 865 HA1WA  435 10
11. OK1FPQ	45  5304  289  5015 5,8 JN89UD 810 OK2TX  334 10 5el DK7ZB
12. OK1OHK	45  5052  126  4926 2,6 JO70UG 300 IQ3AZ  539  5 2x 5Y
13. OK1FC	42  4694	   4694 0,0 JN79CP 562 DL4DBK/P 356 10 2xGW4CQT
14. OK2PPK	34  4178	   4178 0,0 JN89GH 562 OK1IEC  254  5 5el DK7ZB
15. OK1ZIA	35  3372	   3372 0,0 JN69UN 670 DO7DU  222 10 4el DK7ZB
16. OK1KPI	22  3338	   3338 0,0 JN78IR 715 OK1TFL  245 10 7Y
17. OK1VOF	31  3343   38  3305 1,1 JN89EX 559 OM3RAL  234  5 4Y
18. OL4N	37  3322  407  2915 14,0 JO60VR 780 OK1KCI  189  5 GP
19. OK1DOM	37  2559	   2559 0,0 JO70DA 380 OK1KUO  156 10 WH59
20. OK2VZE	24  2669  218  2451 8,9 JN89DP 700 OK1IEC  218  6 DK7ZB
21. OK1MTZ	32  2332   49  2283 2,1 JN79CX   OK1KUO  163  5 9Y
22. OM3RAL	16  2012   38  1974 1,9 JN98LR 1232 OK1VHF  364  5 OK1KRC
23. OK1CJH	26  1906	   1906 0,0 JO70VE 300 OK4DX  202 10 MOXON
24. OK1KJD	13  1636	   1636 0,0 JN79GD 490 OK1FEN  191  5 7Y
25. OK2SAM	14  1162	   1162 0,0 JN89AO 781 OK4DX  189 10 HB9CV
26. OM4AQP	11   903	   903 0,0 JN88UU 970 OK2MZR  131 10 OK1KRC
27. OK1LX	 6   287	   287 0,0 JN69QR   OK1VHF  81 10 OK1KRC
28. OM6JO	 6   264	   264 0,0 JN99KB 430 OM5LD  104  5 OK1KRC
29. OK1VLG	 7   224	   224 0,0 JO70WI 265 OK1VOF  55 10 6Y
 
 Kategorie 432 MHz
Nr. CALL    QSO Claimed Wrong Points  % LOC  Asl. ODX	  QRB POW Ant
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. OK1KUO	35  4748	   4748 0,0 JO80FF 1038 DK2GR  430 10 14Y
 2. OK1KCI	33  4054	   4054 0,0 JO80EH 1115 OK1MZN  230  5 14el DK7ZB
 3. OK1AIN	29  3057	   3057 0,0 JN79IP 688 DK2GR  294 10 16el DK7ZB
 4. OK2PPK	21  2483	   2483 0,0 JN89GH 562 OM5KV  208  5
 5. OK1ES/QRP	21  2254   63  2191 2,9 JO60RC 390 SO9A	  370 10 17Y
 6. OK1OHK	27  2359  256  2103 12,2 JO70UG 300 SO9A	  212  5 14Y
 7. OK1FEN	16  1688	   1688 0,0 JO70UQ 1366 OK2PPK  165  5 Dipol
 8. OK1VOF	16  1495	   1495 0,0 JN89EX 559 SO9A	  162  5 14Y
 9. OK1FC	19  1416   50  1366 3,7 JN79FC 562 OK1KUO  174 10 bílá hůl
10. OK1MTZ	18  1207   75  1132 6,6 JN79CX 	  OK1KUO  163  5 5Y
11. OK1ZIA	11  1065	   1065 0,0 JN69UN 670 DK2GR  221 10 4el DK7ZB/2m
12. OK2TX	11  1128  111  1017 10,9 JN89UD 496 OE3GWC  182  8 14Y + 7Y
13. OK1KPI	 8   919	   919 0,0 JN78IR 715 OK1KUO  210 10 7Y
14. OM4AQP	12   996  100   896 11,2 JN88UU 970 SO9A	  138 10 6Y
15. OK1DOM	16   880	   880 0,0 JO70DA 380 OK1KUO  156 10 WH59
16. OK1CJH	12   753	   753 0,0 JO70VE 300 SO9A   205 10 6Y
17. OM3RAL	11   751	   751 0,0 JN98LR 1232 OM5KV  124  5
18. OK2MRJ	 6   597	   597 0,0 JN89FI 475 SO9A	  170  5 DL7KM
19. OK1VLG	 6   207	   207 0,0 JO70WO 265 OK1COM  52 10 J
20. OM6JO	 4   69	    69 0,0 JN99KB 430 OM3RAL  38  5 4Y
 
 Kategorie All
Nr.	CALL	144 MHz	432 MHz	 SUM
-------------------------------------
 1. OK1KUO	8912	4748	13660
 2. OK1KCI	8063	4054	12117
 3. OK1ES/QRP	7081	2191	 9272
 4. OK2TX	7846	1017	 8863
 5. OK1AIN	5754	3057	 8811
 6. OK4DX	8729		 8729
 7. OK1FEN	5890	1688	 7578
 8. OK1OHK	4926	2103	 7029
 9. OK1MCS	6918		 6918
10. OK2PPK	4178	2483	 6661
11. OK1COM	6327		 6327
12. OK1FC	4694	1366	 6060
13. OK1IEC	5477		 5477
14. OK1FPQ	5015		 5015
15. OK1VOF	3305	1495	 4800
16. OK1ZIA	3372	1065	 4437
17. OK1KPI	3338	 919	 4257
18. OK1DOM	2559	 880	 3439
19. OK1MTZ	2283	1132	 3415
20. OL4N	2915		 2915
20. OL4N	2915		 2915
21. OM3RAL	1974	 751	 2725
22. OK1CJH	1906	 753	 2659
23. OK2VZE	2451		 2451
24. OM4AQP	 903	 896	 1799
25. OK1KJD	1636		 1636
26. OK2SAM	1162		 1162
27. OK2MRJ		 597	 597
28. OK1VLG	 224	 207	 431
29. OM6JO	 284	 69	 353
30. OK1LX	 287		 287


Komentář vyhodnocovatele:

  Vypadá to, že Zimní QRP závod již má své pevné místo v termínovníků hamů. Ne
všichni mají sílu, schopnosti a zdraví schopné odolávat nečasu po dopoledne, tak
alespoň rozdávají body „od krbu“. Jsem rád, že jste pochopili, že jde o trochu
netradiční závod, kde si člověk přinese ještě jiné zážitky, než zasednout k zařízení a
mlátit do toho celý den hlava nehlava. Spíše v hlavě uváznou dojmy z přípravy a
návratu, než z vlastního závodu. Letos se mi vyhodnocení Zimního QRP závodu poněkud
zpozdilo. V kritický víkend a ještě další jsem musel si vydělávat na chléb svůj
vezdejší, potom dovolená. Letošní závod byl správně zimní. Sněhu mraky, takže mnoho
kopců bylo nedobytných. Kolikrát ani ne proto, že by se na něj nebylo možné dostat
pěšky či na lyžích, ale nejbližší místo na odstavení auta bylo několik kilometrů
daleko. Na počtu závodníků se to naštěstí tak moc neodrazilo, účast sice menší, než
vloni, ale ne zase o moc. Hodně stanic jelo „od krbu“ mimo soutěž. Stále bylo koho
dělat, žádné dlouhé výzvy bez ohlasu. Němci se už naučili, že v termínu jejich BBT je
v Čechách, Moravě a Slezsku také aktivita a začali točit antény sem. Odrazilo se to v
počtu stanic z DL. Zúročuje se tak můj názor nepodlehnout lidové tvořivosti a okopíro-
vat co nejvěrněji něco, co funguje po desítky let. Trochu čísel. Dal jsem si tu práci
a spočítal, kolik volaček se vyskytlo v denících, které se mi dostaly do ruky. Na 144
MHz to bylo 41 x DL, 1 x HA, 2 x I, 3 x OE, 2 x OK/OE5, 95 x OK, 16 x OM, 2 x SP. Na
432 MHz poněkud méně, 6 x DL, 1 x OE, 52 x OK, 15 x OM, 1 x SP.

  K vlastnímu vyhodnocení. Nejvíc problémů nadělal se správným zápisem Josef
OK1ES/QRP. Používal hláskování á la Rakušáci OK1ES portable QRP. I to QRP za značkou
dost lidí vykolejilo, přestože na KV je to běžná přípona. Když už probírám Josefa,
řešil jsem ještě jeden problém a to, že obě stanice, které dělal CW, zapsaly shodně
značku OK1ES. Pro jistotu jsem se ho zeptal na způsob vysílání, na CW nepoužíval
počítač ani jinou paměť kromě té mezi náušníky sluchátek, dával ručně na bugu. Časté
byly chyby v hlavičkách deníků. Zůstaly tam údaje z předchozích závodů jako např.
výkon 100 W, chyby v čase spojení vzniklé při přepisování deníků z papíru do počítače.
Vesměs jsem posílal autorovi mail, aby si to opravil a poslal znovu. Nepovažuji za
správné chytat závodníky na evidentních nedůležitých překlepech (mimo předávaný kód) a
kvůli tomu je diskvalifikovat. Opět jsem měl radost, že jeden operátor poslal úplně
poprvé deník ze závodu. Bylo kolem toho trochu korespondence, než měl všechny
náležitosti, ale už propříště bude vědět co a jak. Pro opravu údajů v denících doporu-
čuji používat „blbé“ editory, jako např. Notepad nebo Wordpad. Čím toho méně umí, tím
lépe. „Chytrý“ textový editor klidně na začátek a konec každého řádku přidá uvozovky a
zpracování takového souboru s daty docela zdrží. Pokud posíláte deník pro kontrolu,
dejte do PSect=Check. Jména, adresy pište prosím bez nabodeníček jako na dálnopisu.
Pokud je to cesky, tak si to umím přeložit do srozumitelna; když se vlivem fontů změní
text ve změť symbolů, průměrů a mezer, tak z toho nevyčtu nic.

Co bych měl vylepšit: sběr dat. Při posledních dvou závodech, které jsem vyhodnocoval
( letní Klasický QRP závod a Zimní QRP závod ) se mi vždy nějaký deník zatoulal. Je to
způsobeno hlavně tím, že deníky mi chodí na stejnou emailovou adresu, jako konference.
Když se podaří den, tak logy vyhrabávám z několika desítek mailů. Mám dvě možnosti:
buď změnit mail, na který by se posílaly deníky, nebo ten, přes který mi běží
konference. Bohužel ani tak zcela neodstraním zatoulání deníků, protože mnozí si
navykli na určitou adresu, kterou mají zapsanou, a tu stále používají. Před rokem jsem
byl nucen použít pro rozeslání výsledků zčásti svou firemní adresu, protože provider
rozhodl, že to, co provozuju, je vlastně spamování a dal mi na tu amatérskou ban.
K mému překvapení mi začaly chodit deníky i tam. Přitom nikdy nikde nebyla uvedena,
jenom jsem přes ni rozeslal výsledkové listiny.

Děkuji za check logy:
OK1CTT (2x), OK1DOL, OK1DUB, OK1FAN (2x), OK1FHI, OK1IEI (2x), OK1KMG (2x), OK1KZ(2x),
OK1MNV, OK1ULE (2x), OK1VPZ, OK1WGW (2x), OK2BDS (2x), OK2FKF


Mirek OK1DOMNAVRCHOLU.cz