Flora & Fauna - Česká Republika

Památný strom - dub na Vráži


CHKO Český kras  -  OKFF-016

Dub letní (Quercus robur), Obvod stromu 531 cm, výška 16,5 m. (r.2009), stáří více než 400 let

    Zřejmě nejstarší strom v CHKO Český kras, který byl v roce 1982 vyhlášen památným stromem.V minulosti plnil úlohu hraničního stromu mezi zbraslavským a dobřichovickým panstvím.Vzhledem k výjimečnému postavení Zbraslavského kláštera v době vlády Lucemburků na českém trůnu se traduje, že cestu okolo dubu mezi Zbraslaví a Karlštejnem používal král český a císař římský Karel IV. Z těch časů je dub opředen pověstí o havranovi, který na něm sedával čekaje panovníkův průvod, aby letěl zvěstovat jeho příjezd na hrad.
    Při vědomí, že dub v těch letech možná ještě nerostl, nebo byl malý, jde dozajista o strom vpravdě historický. Nejpravděpodobněji byl ale vysazen až začátkem 17. století při tehdejším ohraničování nově získané půdy zbraslavským panstvím. Podle toho se jeho stáří odhaduje na více než 400 let.

Dub na Vráži  CHKO Český kras - OKFF-016 

CHKO Český kras - OKFF-016  CHKO Český kras - OKFF-016 

CHKO Český kras - OKFF-016 CHKO Český kras - OKFF-016 CHKO Český kras - OKFF-016
Dub na Vráži - leden 2013.

 

Mapa CHKO Českéhý kras
Mapa CHKO Český kras.

 

Foto autor, text:   http://old.ochranaprirody.cz/ceskykras/index.php?cmd=page&id=5216 .Zpět    nahoru    Domu

CNW Counter - OK1VEI - CHKO Český kras - OKFF-016 od 8.10.2011 [CNW:Counter]