English   

Flora & Fauna  -  Česká Republika

CHKO Český kras  -  OKFF-016


Seznam území OKFF    Diplom OKFF    OKFF - moje aktivace


    Základní údaje: Vyhlášení: 1972, Rozloha: 130 km2.

    Charakteristika oblasti: Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu romantického návštěvníka. Vápencový podklad, který zde tvoří převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na svém temeni nese porosty dubových hájů s neobvyklou bohatostí bylinného patra. Kromě krajinářských a estetických hodnot má toto území i značný přírodovědný význam a právě přírodovědci jej začali nazývat Českým krasem. V roce 1972 byla na téměř celém území vyhlášena chráněná krajinná oblast. Na geologické stavbě Českého krasu se z prvohorních útvarů podílí především silur a devon, které jsou zastoupeny hlavně mořskými usazeninami břidlic, vápenců a vápnitých břidlic se světově významnými nálezy zkamenělin a stratigrafickými profily.

Lesy s přirozenou skladbou a původním bylinným patrem jsou ceněny pro svou druhovou bohatost. Některé druhy jsou v rámci České republiky endemity. Velmi zajímavé jsou na suchých, jižně orientovaných stráních se vyskytující rozvolněné šípákové doubravy s prolínajícím se stepním bylinným společenstvem, ve kterých najdeme například třemdavu bílou, vstavač nachový a kavyl Ivanův. Fauna je zastoupena druhy vázanými na krasové prostředí. 10 druhů vrápenců a netopýrů, významné je zastoupení měkkýšů. O zachovalém stavu přírodního prostředí svědčí výskyty některých druhů plazů a obojživelníků (užovka hladká a podplamatá, ještěrka zelená, mlok skvrnitý) a velká pestrost hmyzu. Jen motýlů nalezneme 1390 druhů.

Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace, 4 národní přírodní památky, 8 přírodních rezervací a 6 přírodních památek. Dále jsou v působnosti Správy CHKO Český kras národní přírodní památky Požáry, Dalejský profil, U Nového mlýna, Barrandovské skály, Lochkovský profil, Cikánka I, Letňanské letiště a národní přírodní rezervace Větrušické rokle.Mapa NP a CHKO - Český kras
Mapa NP a CHKO v ČR - Český kras.

 

Mapa CHKO Českéhý kras
Mapa CHKO Český kras.

 

Foto: OK1VUX
Karlštejn
  Foto: OK1VUX
Lom Velká Amerika

 

Koněpruské Jeskyně - V síni u Varhan  Koněpruské Jeskyně - Věčná touha
Koněpruské Jeskyně - Varhany a Věčná touha.

 

CHKO Český kras - OKFF-016  CHKO Český kras - OKFF-016  CHKO Český kras - OKFF-016
Dub na Vráži - nejstarší strom v CHKO Český kras - více ZDE .

 

Zdroj:   http://www.ceskykras.nature.cz , http://www.cittadella.cz/ a http://www.okff.cz .

Odkazy:   Hrad Karlštejn ,   Koněpruské Jeskyně ,   Lomy Amerika ,   skanzen Solvayovy lomy ,   Svatý Jan pod Skalou .Zpět    nahoru    Domu

CNW Counter - OK1VEI - CHKO Český kras - OKFF-016 od 1.11.2011 [CNW:Counter]