OK VHF-UHF-SHF TOPLIST

pravidla


1. OK VHF/UHF/SHF TOPLIST uvádí neověřované a nekorigované vlastní údaje
  radioamatérů o počtu lokátorů (LOC) a zemí DXCC (DXCC), se kterými navázali
  platné spojení a dále ODX TROPO, AURORA, MS, ES, F2 (na 144MHz též IONO
  a TEP, u pásem nad 1GHz Rain Scatter-RS) a datum (DATE).

2. Pro TOPLIST jsou platná jen spojení navázaná z jednoho velkého (4 místného)
  lokátoru (např. JN79) - dále jen "velký čtverec". Započítaná spojení nelze
  vázat na trvalé stanoviště dle vydaného oprávnění (licence). V případě
  přemístění aktivity do jiného velkého čtverce, či souběžné aktivitě z jiného
  velkého čtverce, se údaje započítávají z každého velkého čtverce samostatně
  (vše - i DXCC). 

3. Do žebříčků je možné poslat hlášení na jednom pásmu z více velkých čtverců
  jako samostatná hlášení. Pokud budou spojení na pásmech 24GHz a výše v
  jednom velkém čtverci navázána pouze z jednoho malého čtverce (např.
  JN79CX), je možno zaslat hlášení za tento malý čtverec. V takovém případě se
  pro toto pásmo již neuvádí hlášení výsledků pro odpovídající velký čtverec.

4. Pro TOPLIST jsou platná spojení navázaná pod značkou jednotlivce, nebo
  kolektivní stanice, případné /P atd. se neuvádí. Spojení navázaná na
  klubovou značku nelze považovat za spojení jednotlivce. V případě změny
  značky se mohou spojení na minulou značku započítat. Stejně tak lze do
  žebříčku započítat jednomu držiteli oprávnění i spojení navázaná na značku
  závodní (např. OL1W), příležitostnou (např. OL22X), nebo alternativní, pokud
  tato značka byla vydaná na stejného držitele oprávnění. Takto započítanou
  minulou, alternativní, závodní či příležitostnou značku již nelze do žebříč-
  ku přihlásit z téhož velkého čtverce samostatně.

5. Do žebříčků se počítají pouze pozemní spojení (spojení přes kosmické ani
  pozemní převaděče neplatí) podle druh provozu (CW,FONE,DIGI). 

6. EME spojení pro OK VHF/UHF/SHF TOPLIST neplatí, pro spojení EME je určen
  separátní OK EME TOPLIST. 

7. Platnost DXCC - do žebříčku se započítávají pouze země platné v době hlášení
  (tj. nelze započítat např. bývalé Československo), udělané při spojení z
  daného čtverce (ne z celé ČR) a splňující kritéria DXCC.

8. Po uplynutí 2 roků od poslední aktualizace může být stanice z OK VHF/UHF/SHF
  TOPLISTu vymazána. 

9. Hlášení posílejte měsíčně na OK1VEI:
  E-mailem: ok1veiqsl.net , nebo ok1veiseznam.cz ,
  poštou: Pavel Junek, P.O.Box 12, 252 28 Černošice. 

10.Vzor hlášení pro pásma 50MHz až 432MHz:
  BAND  CALL  WW   LOC DXCC TROPO AURORA  MS  ES  F2    DATE
  144MHz OK1VEI JO70  170  32  1677  1197 1398   -   -  14.01.10
  Na 144MHz je místo F2 možno FAI, IONO a TEP. Pro pásma od 1296 MHz je F2
  nahrazena rubrikou RS.

11.TOPLIST je rozdělen na kategorie dle módu na:
  1.Analog mode - CW/Fone (CW, SSB, FM a AM)
  2.Mix mode - Analog + Digital mode (All mode)
  Samostatný žebříček pro Digital mode nebude veden.

12.TOPLIST je dále dělen dle pásem: 50MHz; 70MHz; 144MHz; 432MHz; 1296MHz;
  2,3GHz; 3,4GHz; 5,7GHz; 10GHz; 24GHz; 47GHz; 74GHz atd. 

13.Jsou akceptována i hlášení posluchačů o odposlechnutých spojeních (*SWL).

14.Každý účastník zodpovídá za výsledky, které do žebříčku uvede.

15.Přihlášením (zasláním hlášení) se do TOPLISTu účastník vyslovuje souhlas
  s jeho podmínkami.

16.TOPLIST bude jedenkrát ročně bude zveřejnován v časopise Radioamatér a
  Radiožurnál - vždy stav k 31.12. příslušného roku.

17.Tyto podmínky platí od 1.1.2021

  Poznámka: Proti předchozím pravidlům je nově zařazen bod č.11 a následující
       body jsou přečíslovány. Došlo i k drobným úpravám v textu. 


Pavel OK1VEIOK1VEI vedeno od 12.1.2010  nahoru